Actueel

De nieuwe Isotec doorstaat de vuurproef op alle fronten!

December 2015

De alsmaar strenger wordende isolatienormen, opgelegd door de Vlaamse en Waalse overheid, zorgde ervoor dat de dikte van de thermische isolatielaag van de buitenschil de voorbije 10 jaar drastisch toenam.  Deze toename zorgde echter voor een verhoogd contrast tussen de thermische performantie van de zeer goed geïsoleerde buitenwand en een plaatselijke bouwknoop door bv. de verankering van metselwerk (Korbo) en balkons (Isotec).

 

Om lokale problemen ten gevolge van het verschil in warmtecapaciteit te vermijden, wordt de thermische optimalisatie van deze bouwknoop steeds belangrijker. Als producent wil Plaka Belgium een maximale bijdrage leveren aan de energie-efficiëntie van gebouwen en dit zonder in te boeten op de flexibiliteit en robuustheid van huidige bouwsystemen.
 
Hiervoor stelde Plaka Belgium begin 2014 een onderzoeks- en ontwikkelingsplan “energieprestaties van constructieknopen” op. Dit plan houdt oa. de optimalisatie van haar welvertrouwde Isotec systeem in. Door gebruik te maken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zowel structurele als de thermisch isolerende materialen, ontwikkelde Plaka Belgium een sterk innovatief gamma. De optimalisatieoefening leidde tot veelbelovende concepten die de energieverliezen met een factor drie verminderen, ten opzichte van de hedendaags toegepaste systemen. Om deze concepten te vertalen naar de Isotec van morgen worden deze systemen momenteel uitvoerig getest. Van primordiaal belang tijdens deze validatie is structurele veiligheid en dit onder zowel de gebruikelijke overlasten als accidentele belastingen.

 

Isotec testopstelling  

Brandveiligheid

Bij accidentele belastingen denken we bijvoorbeeld aan brand. Tijdens brand kunnen balkons immers dienen als evacuatieweg en dient er dus niet enkel voldoende capaciteit te zijn om het dode gewicht van het vaak zware balkonelement te dragen, maar moet de balkonverankering ook weerstand bieden tegen de overlast van een eventuele evacuatie. Hiervoor leggen Europese normen zowel eisen naar overlast als maximaal toelaatbare verzakkingen op.

     

Proefprogramma
Ter experimentele verificatie van het gedrag bij brand stelde Plaka Belgium een grootschalig proefprogramma op. In opdracht van Plaka Belgium en in samenspraak met bouwfysisch ingenieursbureau Daidalos Peutz (BE), testte het Laboratorium voor Brandveiligheid van Peutz (NL) de brandwerendheid van 8 nieuwe Isotec systemen. 


 

De proeven werden uitgevoerd conform de Europese norm EN 1365-5:2005 en volgden de standaardbrandcurve.

  Klik om te vergroten
(rode curve op figuur hieronder).    
Klik om te vergroten
     
Na amper 10 minuten werd het Isotec element onderworpen aan een temperatuur van meer dan 600°C, na een half uur was dit ruim 800°C.

Foto (rechts) geeft de situatie van de test weer bij een temperatuur van maar liefst 1000°C.

Alle 8 uitgevoerde proeven tonen aan dat de structurele capaciteit van de balkons tot meer dan 120 minuten gegarandeerd blijft. Wetende dat een aantal van deze concepten de uitersten van thermisch isolerende capaciteit opzochten en hoofdzakelijk PIR als isolerend materiaal bevatten.
 

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten

     
Innovaties en ontwikkelingen
De eerste resultaten van het R&D traject bereikten in 2015 onze eindgebruiker. Als eerste stap verhoogden wij bijvoorbeeld begin 2015 de standaard dikte van het Isotec element van 60 naar 80 mm en lanceren we eind van dit jaar de “nieuwe Isotec ”, een systeem waarvan het

warmteverlies per element met 50% beperkt wordt.

     
Isotec model 2015 X Isotec model 2016
Klik hier om te vergroten   Klik hier om te vergroten
(Isolatie dikte 60 mm + RVS deuvel en RVS dwarskracht staaf)
 
  (Isolatie dikte 80 mm + UHSB blokje voor interne druk en dwarskracht)
     
Ook voor 2016 voorziet Plaka Belgium een belangrijke (r)evolutie met de uitrol van vernieuwde systemen met verbeterede structurele en energetische prestaties. Wordt vervolgd.
     


Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group