Actueel

Algemene projectaanpak

Geluidbeheersing en lawaaibestrijding is maatwerk. Elk probleem vraagt om een andere oplossing. Vandaar dat Plaka Belgium de volgende projectaanpak hanteert.

Algemene projectaanpak:

  1. Inventariseren van het probleem en het proces waarin het probleem zich voordoet middels een bezoek ter plaatse indien noodzakelijk;
  2. Vastleggen van de huidige situatie in afmetingen, aanwezige materialen en/of objecten;
  3. Evalueren van eventueel aanwezige meetresultaten en/of adviesrapportage;
  4. Met de opdrachtgever de specifieke voorwaarden, wensen en eisen ten aanzien van te kiezen oplossingen bespreken;
  5. Inventariseren welke methode het best gekozen kan worden voor de oplossing van het probleem, bijvoorbeeld bronmaatregelen of akoestische aanpassingen in de overdrachtsweg;
  6. Uitbrengen van een advies en offerte, eventueel als stappenplan te presenteren;
  7. Na opdracht de exacte uitvoering in overleg met de opdrachtgever bepalen;
  8. Indien nodig tekeningen van de aanpassing(en) voor uitvoering overleggen en met opdrachtgever bespreken;
  9. Het leveren en monteren van de overeengekomen aanpassing(en).
 


Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group