Actueel
PLAKA CONTACT
Tel: +32(0)2.582.29.45

Renovatie en passief bouwen met Korbo metselwerkondersteuningen

Renovatie en passief bouwen zijn actuele topics in de hedendaagse bouwwereld.

In beide gevallen biedt de toepassing van Korbo metselwerkondersteuningen een aanzienlijke meerwaarde.

 

x

Renovatie

Bij renovatie wordt een nieuwe metselwerkgevel gerealiseerd waarbij ofwel de bestaande buitenschil eerst gesloopt wordt, ofwel behouden blijft.
 
x
  In de eerste toepassing zullen de Korbo geveldragers zodanig ontworpen worden, dat een goede verankering van de geveldragers in de bestaande ruwbouw uitgevoerd kan worden. Rekening houdend met alle bestaande voorschriften en ervoor zorgend dat toleranties van de ruwbouw opgevangen kunnen worden.
 

 
   
In de tweede toepassing is vaak de stevigheid en kwaliteit van de te behouden gevel en de achterliggende draagstructuur een onbekende factor.
Door enerzijds de specifieke kennis en de jarenlange ervaring van de Plaka Belgium ingenieurs en anderzijds door het uitvoeren van belastingsproeven ter plaatse, zal de beste oplossing voorgesteld worden wat betreft stabiliteit, uitvoeringstechniek en prijs.


Passief bouwen

Bij een passief gebouw zijn isolatiedikten van 30 cm geen uitzondering. Grote spouwen geven geen extra problemen voor het toepassen van Korbo geveldragers. Het toepassen van RVS materiaal, die een veel lagere warmtegeleidingcoëfficiënt heeft ten opzichte van warm verzinkt staal, is noodzakelijk bij passiefbouw.
 
     
         
Om de vereiste energieprestatie van een gebouw te verkrijgen moeten al de elementen die het thermisch omhulsel van het gebouw doorboren met aandacht bekeken worden. De Korbo-console doorboort de isolatie en is hiervan dus een goed voorbeeld. Zelfs dit beperkt verlies kan nog verbeterd worden. Voor lage energiewoningen of projecten waar de thermische isolatie hoog in het vaandel wordt gedragen is er een thermische isolatieplaat ontworpen, de Thermi-K, met lage λ coefficient. Deze plaat wordt geplaatst tussen de Korbo-console en de muur waarin de console zal verankerd worden. Deze geavanceerde oplossing biedt een goede verbetering aan. Het heeft een verlaging van 15%, tot in sommige gevallen 40%, van het thermisch verlies tot gevolg.  
         
 

Voor gedetailleerde constructieve of thermische studies, gelieve contact op te nemen met Plaka Belgium

         


Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group