Actueel

Nieuwe ontwikkeling van ons studiebureau: winkelhaak Solea-Fix.

Durft u steunen op deze dorpel?

Sinds lange tijd ontwerpt ons studiebureau ondersteuningswinkelhaken op maat. Een van de toepassingen hiervan is het ondersteunen van een dorpel.

Omwille van de noodzaak van korte leveringstermijnen en omwille van een veel frequentere vraag, is besloten om deze elementen te standaardiseren. Tezelfdertijd is geopteerd om een thermische onderbrekings-plaat toe te voegen en zo de koudebrug te verminderen.
x
     
Eind 2014 is BRUDEX te Brussel als eerste project uitgevoerd met deze standaard winkelhaken.

Bij passieve woningbouw wordt er meer en meer gekozen om het klassieke gevelmetselwerk te vervangen door een heel dik isolatiepakket met een bepleistering. De tendens is immers meer en meer passief bouwen van kleurrijke woningen en hiervoor is isolatie met bepleistering een perfecte oplossing.

In deze uitvoering is een brede dorpel in aluminium niet altijd de meest optimale oplossing, omwille van geluidshinder en resonantie bij felle regen. Vaak worden de dorpels dus nog altijd uitgevoerd in natuursteen. Deze zware dorpel kan niet steunen op de isolatie en een andere oplossing is noodzakelijk.

Ons studiebureau heeft dus een nieuw gamma van 9 winkelhaken in warm verzinkte uitvoering ontwikkeld.
 
  Op verzoek van controle organismen worden dorpels berekend, zodat personen deze zonder enig gevaar kunnen betreden. Wie heeft er al niet eens zijn voet op een raamdorpel gezet, om een moeilijk bereikbaar vuil raam te reinigen?
Het gamma is geschikt voor verschillende isolatiediktes, gaande van 12 tot 23 cm en 3 hoogteverschillen tussen het niveau van de winkelhaak en het niveau van de draagstructuur (de dorpel kan zo tot 10 cm boven de draagstructuur gemonteerd worden). Alles is zo ontworpen dat 2 winkelhaken een dorpel met een maximale lengte van 150 cm kan dragen in overeenstemming met alle geldende normen.
 
Bovendien zal, door het toepassen van een Thermi-K plaat achter de winkelhaak, het thermische verlies verminderen met ca 15%. Op aanvraag kan een gedetailleerde thermische studie uitgevoerd worden. De reële λ factor hangt af van de totale opbouw van de muur en wordt met speciale software berekend.
     
Het systeem wordt samen met de thermische plaat als een compleet pakket verkocht. De verankeringsdraadstang met moer en ring zijn inbegrepen, enkel het chemische verankeringsproduct ANKROCHIM SF 800+ is niet voorzien.

De structuur waarin de winkelhaken worden bevestigd, bestaat uit volle betonblokken, met mortel gevulde holle betonblokken, kalkzandsteen of gewapend beton. De randafstand van de bevestiging van de winkelhaak bedraagt minimum 80 mm.
 
     
     

Met dit gamma kunnen winkelhaken voor een groot deel van klassieke gevallen, in korte termijn geleverd worden. Wij blijven natuurlijk steeds ter beschikking om een specifiek ontwerp uit te rekenen voor niet-standaard situaties.

Rechts:

Een doorlopend hoekstaal ontworpen voor ondersteuning van een aluminium dorpel van een apotheek te Auderghem.

 
 

 5 vaak voorkomende fouten

  1. Geen rekening houden met alle extra belastingen (gewicht raam).
  2. Een slechte maatkeuze van de winkelhaken (2/3 van dorpel moet ondersteund zijn).
  3. Een willekeurige tussenafstand van de winkelhaken.
  4. Een ongeschikte draagstructuur (bv snelbouw).
  5. Bevestiging te dicht bij de rand.
Resultaat : de projectleider heeft het niet aangedurfd om de beglazing in de raamkaders te plaatsen
     


Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group