download

December 2016, Pierre Michiels, R&D

Beter bouwen met Plaka

Gedurende vele jaren, stelt Plaka Belgium alles in het werk om oplossingen aan te bieden voor uiteenlopende bouwknooppunten. Plaka Teplo is een isolerende spouwhaak en als laatste toegevoegd aan het thermische gamma .

 

Plaka Teplo spouwankers

Spouwankers zijn essentieel voor de sterkte en stabiliteit van spouwmuren, maar elke spouwanker brengt ook een plaatselijk warmteverlies met zich mee.
De Plaka Teplo thermische spouwankers zijn samengesteld uit basaltvezels en hars, met een warmtegeleidingscoëfficiënt (0,7 W/(mK)) kleiner dan 1,0 W/(mK). Hierdoor hoeft voor deze spouwankers geen correctie toegepast te worden op de berekende U-waarde in EPB (NBN EN ISO 6946), in tegenstelling tot het gebruik van stalen spouwankers. Bij berekening van de U-waarde kan dus, door het gebruik van Plaka Teplo spouwankers, de isolatiedikte in de wand gereduceerd worden.

Vergelijking met gegalvaniseerde spouwankers

Plaka Teplo spouwankers zijn zodanig ontworpen dat zij kunnen weerstaan aan minstens 1 kN trek- en drukkracht. Hierdoor moeten er minder spouwankers per m2 gevel voorzien worden, in vergelijking met spouwankers uitgevoerd in gegalvaniseerd staal.

 

Vergelijking theoretisch benodigd aantal spouwankers per m2 gevel

Spouw-
breedte

(mm)
Product/diameter/lengte Windbelasting (Pa)
500 1000 1500 2000 2500
150 Plaka Teplo 6 - 285 1 2  3  4  5
200 Plaka Teplo 6 - 335 1 2  3  4  5
300 Gegalvaniseerd - 4 - 400 2 4 6 8 10
Plaka Teplo 7 - 435 1 2  3  4  5

 

Volgens de Nationale Belgische Bijlage van Eurocode 6 [1], zijn er per m2 gevel minstens 5 spouwankers vereist. Zoals in tabel A weergegeven, zijn er in de meest ongunstige situatie (2500 Pa windbelasting en 300mm spouwbreedte) 5 Plaka Teplo spouwankers per m2 gevel nodig, in vergelijking met 10 gegalvaniseerde spouwankers. In de andere gevallen zou het in principe mogelijk zijn om een kleiner aantal Plaka Teplo spouwankers te gebruiken en bijgevolg de arbeidskosten op de werf te beperken, maar wordt er volgens de Norm toch nog een minimum van 5 ankers/m² voorgeschreven. Hiermee rekening houdend, loont het naast de duidelijke energiebesparing nog steeds de moeite om Plaka Teplo spouwankers te gebruiken in vergelijking met gegalvaniseerde ankers.

Omwille van de lagere densiteit van de vereiste spouwankers en in het bijzonder de lage thermische geleidbaarheid van de Plaka Teplo ankers (0,7 W/(mK)), zijn kleinere en dus betere U-waarden mogelijk met de bijkomende mogelijkheid om de isolatiedikte te reduceren, in vergelijking met gegalvaniseerde spouwankers.
In onderstaande thermische studie wordt een wand beschouwd met een binnenspouwblad van 140 mm betonblokken, 270 mm spouwisolatie (rotswol) en 90 mm buitenmetselwerk. Het aantal spouwankers wordt vergeleken voor het gebruik van de Plaka Teplo en gegalvaniseerde stalen spouwankers onder een bepaalde windbelasting.

 

Spouw-breedte
(mm)
Product/diameter/lengte Windbelasting (Pa)
500 1500 2500
# # #
150 Plaka Teplo 6 - 285 5 5 5
200 Plaka Teplo 6 - 335 5 5 5
300 Gegalvaniseerd - 4 - 400 5 6 10
Plaka Teplo 7 - 435 5 5 5

 

Het kan afgeleid worden dat het gebruik van Plaka Teplo spouwankers, in vergelijking met gegalvaniseerde spouwankers, veel warmteverlies met zich meebrengt. Indien men ook de verhoogde weerstand tegen corrosie overweegt, is er geen twijfel meer mogelijk en is de keuze voor Plaka Teplo voor de hand liggend.

De U-waarden worden vergeleken bij een windkracht van 1500 Pa:

U -waarden (W/(m²K))
Spouw-breedte
(mm)
Zonder spouwhaken 5 Plaka Teplo/m² 6ɸ4 galva/m²
300 0,1207 0,1211 0,1394
0 + 0,34 % + 15,08 %

 

Het is interessant om op te merken dat de U-waarde van de wand in een courant geval (1500Pa windbelasting) toeneemt tot 0,134 W/(m²K) of +15,08% indien men gebruik maakt van gegalvaniseerde spouwankers. Men zal hier dus een dikkere of beter isolerende spouwisolatie moeten plaatsen om deze correctie op te vangen. Dit in tegenstelling tot het gebruik van Plaka Teplo spouwankers, waarbij de U-waarde niet gecorrigeerd wordt.
     

Kortom, het gebruik van Plaka Teplo spouwankers biedt alleen maar voordelen:

   
 Grote trek- en drukcapaciteit

Minder spouwankers nodig.

Minder warmteverlies/m².
Minder arbeidsintensief
.

 Lage warmtegeleidingscoëfficiënt

Minder warmteverlies/spouwanker.
Geen correctie op U- waarde wand.
Minder isolatie nodig vgl. stalen spouwankers.
 

 Weerstand tegen corrosie              

Langere levensduur van het spouwanker.
Langere levensduur van de gevel.
   


 


1 NBN EN 1996-1-1+A1 ANB 2014, 8.5.2.


 

  
   Naast Plaka Teplo, biedt Plaka Belgium producten voor uiteenlopende bouwknooppunten.

   Verschillende producten bestaan hiervoor al en deze worden continu verder verbeterd.

   Een paar van onze thermische producten op rij:

 

 

Isotec+
Thermische onderbreking uitkragende betonelementen zoals balkons, kroonlijsten, dakranden, luifels, …

 


Lees verder op de website

   

ThermoBreak:
Composietplaat met een lage thermische doorlaatbaarheid en een zeer grote drukweerstand, bijzonder geschikt voor metaalconstructies.Lees verder op de website

   
   
Thermi-K:
Composietplaat, speciaal ontworpen voor stalen bevestigingselementen zoals de consoles van Korbo metselwerkondersteuningen, Solea-Fix hoekijzers voor de ondersteuning van dorpels, …

Lees verder op de website
   

Fill:
Een reeks isolatieblokken voor het proper en efficiënt opvullen van uitsparingen die in de isolatie werden aangebracht wegens plaatsing van metalen bevestigingen type Korbo of Solea-Fix.

Lees verder op de website

   


Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group