Actueel

KORBO EPB stavingsstuk

 April 2016

Numerieke defaultwaarden voor puntbouwknopen χe

3D weergave van Thermisch verloop bij KORBO

In het kader van de energieprestatieregelgeving moet het warmteverlies door transmissie ter plaatse van bouwknopen, verplicht ingerekend worden in de EPB-berekening. Het gebruik van de metselwerkondersteunende Korbo-consoles zal per verankering een puntbouwknoop met zich meebrengen. De puntwarmtedoorgangscoëfficiënt χe van deze puntbouwknoop kan ingerekend worden door gebruik te maken van de waarde bij ontstentenis (WBO) of een gevalideerde numerieke berekening. De thermische studie die gepaard gaat met het driedimensionaal numeriek berekenen van de puntbouwknoop is zeer specifiek en voor elk project verschillend, maar zorgt - in vergelijking met het gebruik van de WBO - voor een correcter en nauwkeuriger resultaat van de EPB-berekening die moet voldoen aan de steeds strenger wordende eisen.

 

Het bewust omgaan met de energieproblematiek wordt dus almaar belangrijker waardoor het essentieel is om zowel tijdens de uitvoering als het ontwerp voldoende aandacht te besteden aan de bouwknoop. Daarom komt Plaka Belgium als eerste producent uit met een catalogus numeriek berekende defaultwaarden van χe voor het gebruik van de KORBO metselwerkconsoles. Deze numerieke defaultwaarden (NDW) zijn gedefinieerd in functie van enerzijds het type console en anderzijds de totale U-waarde van de constructie.


Het KORBO 'EPB stavingsstuk' kan gebruikt worden als stavingsstuk voor de numerieke berekening van puntbouwknopen in de EPB-berekening.

  Muurdoorsnede voor thermische verloop

De gehanteerde berekeningsmethode is tot stand gekomen in samenspraak met en goedgekeurd door het WTCB (Rapport n° ENc233).

 

  Download hier de KORBO 'EPB stavingsstuk'

  Voorkom warmtelekken bij puntbouwknopen
     
De numerieke defaultwaarden van χe (zie pg. 8) kunnen gebruikt worden voor alle samenstellingen van de draagstructuur en materiaalkeuzes zoals besproken op pg. 6, zolang er rekening gehouden wordt met het type Korbo-console en de totale U-waarde van de constructie waar de Korbo-console gebruikt wordt. De details van de berekeningen vindt u terug in de bijlagen van het EPB stavingstuk vanaf pg. 9.

 

 

 

  
 
 

  

 Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group