Technische specificaties van Multipanel

Dikte (mm) : 30
Maatvoering (mm) : 584 x 1180
Grondstof(fen) combinaties

: Bovenplaat 18 mm cementgebonden
  houtvezelplaat
  Onderplaat 12 mm softboardplaat (Naald-,

  loofhout)

Gewicht (kg/m2) : 30,4
   

Geluidsisolatie volgens

EN-ISO 140-8/717-2 (BRL 2007)

Op beton, belast, gemeten
: 21 dB‚ ΔLW
Op hout, belast, gemeten
:   6 dB‚ ΔLW
TNO rapportnummer : DGT-RPT-040016
Brandklasse, DIN 4102 : B2
Brandgedrag bovenplaat:  
  • Niet-ontbrandbaar, in overeenstemming met NEN 6064
  • Klasse brandvoortplanting volgens NEN 6065  Klasse 1
  • Rookdichtheid volgens NEN 6066 (m-1) ≤ 1
Warmteweerstand : Rm (m2 K/W) 0,13

 


Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group