PLAKA MEDIA CENTER
Toon downloads
Download media
PLAKA CONTACT
Tel: +32(0)2.582.29.45

Technische gegevens

MasterEmaco T 1100 TIX kan bij omgevingstemperaturen tussen -10°C en +30°C worden aangebracht. Betonnen ondergronden en metalen onderdelen die in contact komen met MasterEmaco T 1100 TIX moeten worden ontdooid.

Verpakt : zak van 25 kg
Verbruik : 2,20 kg gemengd product per dm³.
Houdbaarheid

 

: mits droog, koel en vorstvrij opslaan bij een temperatuur tussen
  15°C en 25°C. In de gesloten en originele verpakking is het product

  12 maanden houdbaar.


Technische kenmerken

Maximale korrelgrootte  : 3,15 mm     
Densiteit (mengsel)  : ± 2,20 g/cm³    
Aanmaakwater  : 3,3 liter (min. 3,1 tot max. 3,6)
Pot life van gemengd product : 20 - 30 minuten    
Einde van de binding : na 30 - 40 minuten  

Temperatuur tijdens applicatie

: van -10°C tot +30°C (ontdooide ondergrond)

Laagdikte      
- reparatiemortel : 10 tot 100 mm    
- ondersabelingsmortel : 25 tot 250 mm    
Toegankelijk voor het verkeer (bij 20°C)      
- matig verkeer : na 1 uur    
- zwaar (alle) verkeer : na 2 uur    
Druksterkte (EN 12190)            +20°C(1)  +5°C(2)  -5°C(3) 
- na 2 uur :            31   3  
- na 4 uur :            48 15   6
- na 1 dag :            62 63 34
- na 7 dagen :            80 83 75
- na 28 dagen :            93 86 82

(1) bewaring; temperatuur van het water en het poeder is +20°C

(2) bewaring; temperatuur van het water en het poeder is +5°C

(3) bewaring bij -5°C; temperatuur van het water en het poeder is +20°C

 

Hechtsterkte (EN 1542) : ≥ 3,0 N/mm²    
Chloride-ionen gehalte (EN 1015-17) : ≤ 0,05 %    

Bestendigheid tegen carbonatatie

(EN 13295)

: ≤ dk referentiebeton
Hechtsterkte na vries en dooi
(EN 13687-1)
(hechtsterkte na 50 cycli met zout)
: ≥ 3,0 N/mm²

 
   
Slipweerstand (EN 13036-4) : Klasse I – nat getest
Capillaire waterabsorptie : ≤ 0,1 kg/m²x h-0.5
Buigsterkte (EN 196-1)      
- na 1 dag : ≥   7 N/mm²    
- na 7 dagen : ≥   8 N/mm²    
- na 28 dagen : ≥ 10 N/mm²    
Droge krimp (EN 12617-4) na 28 dagen : ≤ 0,300 mm/m    
Scheurbestendigheid – Coutinho ring : geen scheuren na 180 dagen

Uittreksterkte van wapeningsstaaf

(Rilem-CEB-FIP RC6-78)

: > 20 N/mm²
 
   
Elasticiteitsmodulus (EN 13412) :  35.000 N/mm²    

De vermelde resultaten werden gemeten in labcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen deze tijden.


Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group