Technische gegevens

Sterkte ontwikkeling

De sterkte van de giet- en verpompbare reparatiemortel is gewoonlijk de beslissende factor

om te bepalen hoe snel een machine of uitrusting in gebruik kan genomen worden.
De sterkte is afhankelijk van:

  • de hoeveelheid aanmaakwater;
  • de temperatuur van de voetplaat en fundering;
  • nabehandeling- en uithardingsverloop;
  • de ouderdom van de verharde giet- en verpompbare reparatiemortel;
  • de omgevingstemperatuur en vochtigheidsgraad.

Onderstaande tabel geeft de typische druksterkte van 25 kg MasterEmaco S 145 PG

gemengd met:
- 2,2 tot 2,5 l water voor plastische consistentie;
- 2,8 tot 3,0 l water voor vloeibare consistentie (bij 20°C).

 

Verpakking : 25 kg
Watertoevoeging

: 2,9 liter water per zak van 25 kg, geeft ongeveer 12,5 liter giet- en
  verpompbare reparatiemortel (0,0125 m³). 

  Voor 1 m³ giet- en verpompbare reparatiemortel heeft men ongeveer

  2000 kg product nodig.
 


Mechanische eigenschappen

Tijd in dagen

Druksterkte

vloeibaar*

in N/mm2

Druksterkte

zeer vloeibaar**

in N/mm2

  1 40   7
  3 54   9
  7 63 11
28 72 13


 


 

Druksterkte getest volgens ASTM C-348 et C-349 op prisma's (4 x 4 x 16 cm).
* 90% vloei op de vloeitafel, ASTM C-230, 5 slagen in 3 seconden.
** vloei tussen 450 mm en 550 mm in de vloeigoot.

Gemiddelde luchtinhoud: 4,0 %.

 

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op nauwkeurig gecontroleerde laboratoriumproeven

en kunnen in beperkte mate variëren. Proeven op het werk of in het laboratorium dienen gebaseerd te worden op de gewenste verwerkbaarheid en niet op het watergehalte.

Wanneer het werk vereist dat er sterktetesten worden gedaan, gebruik dan geen kubussen. Raadpleeg uw vertegenwoordiger voor het uitvoeren van sterktetesten met vloeibare giet- en verpompbare reparatiemortel.Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group