PLAKA MEDIA CENTER
Toon downloads
Download media
PLAKA CONTACT
Tel: +32(0)2.582.29.45

Technische gegevens

  • Geformuleerd met nieuwe nanotechnologie om kans op krimp- en scheurvorming tot een minimum te beperken.
  • Uitstekende eigenschappen voor reparatie van lagesterkte beton (druksterkte > 25 MPa na 28 dagen).

Verpakking :  zak van 20 kg.
Verbruik

: 4,4 liter water per zak van 20 kg, geeft ongeveer 13,0 liter gietspecie. Verbruik

  bij 1,85 kg gemengd product per m²/mm laagdikte (ongeveer 1,5 kg droog poeder

  per m²/mm laagdikte).







Begin en einde van de binding en praktische gebruiksduur:
Temperatuur °C Begin binding Einde binding Praktische gebruiksduur
20°C 2,5 tot 4 u. 4 tot 6 u. 45 tot 60 min.





 

Eigenschap


 

 

Norm


 

 

Eenheid


 

 

Norm
EN 1504-3

 

Gemeten
waarde

(min. 1/jaar

of extern)

Gedeclareerde
waarde 

 

Vorm -       grijs poeder
Chloride-ionen gehalte EN 1015-17 % ≤  0,05   0,02
Korrelopbouw - mm     max. 1,4
Laagdikte minimum - mm     5 (horizontaal)
Laagdikte maximum


 
-


 
mm


 
   

75 (verticaal)
min. 5 - max. 50

(boven het hoofd)

Densiteit - g/cm³     ca.  1,82

Aanmaakwater per zak

van 20 kg 

-
 
liter
 
    ca. 4,2 - 4,6
 
Verwerkingstijd - minuten     45 - 60

Ondergrond- en

omgevingstemperatuur

-
 
°C
 
    tussen +5 en +30 
 
Druksterkte na 1 dag EN 12190 N/mm² -   ca. 18
Druksterkte na 28 dagen   N/mm² ≥ 25,0   ≥ 18
Elastiteitsmodulus 28 dagen
 
EN 13412
 
N/mm²
 
≥ 15.000
 
± 18.000 - 21.000  

Hechtsterkte (28 dagen)

beton

EN 1542 N/mm² ≥   1,5     ≥  2,7

Hechtsterkte na vries en
dooi (50 cylcli met zout)

EN 13687-1 N/mm²
 
≥   1,5
 
2,6
 
 

Hechtsterkte na donder

en stortregen (50 cycli)

EN 13687-2 N/mm² ≥   1,5 2,8  

Hechtsterkte na drogen

(50 cycli)

EN 13687-4 N/mm² ≥   1,5 2,8  
Capillaire absorptie
 
EN 13057
 
kg/m-2/h-0.5 ≤   0,5 0,22  
Scheurbestendigheid (I) Coutinho type ring      

Geen scheuren

na 180 dagen

Scheurbestendigheid (II) DIN type V-goot      

Geen scheuren

na 180 dagen


Uithardingstijden gemeten bij 21ºC ± 2°C en 60% ± 10% relatieve luchtvochtigheid. Bij hogere temperaturen kortere tijden; bij lagere temperaturen langere tijden. De hierboven genoemde technische gegevens zijn statistische gegevens en kunnen verschillen van de werkelijk gemeten waarden. Toleranties zijn beschreven in geschikte standaardresultaten.



Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group