Technische gegevens

Sterkte ontwikkeling

De sterkte van de gietspecie is vaak de beslissende factor om te bepalen hoe snel een machine of uitrusting in gebruik kan genomen worden. De sterkte is afhankelijk van:
  • de hoeveelheid aanmaakwater;
  • de temperatuur van de voetplaat en fundering;
  • de ouderdom van de verharde gietspecie;
  • de curing;
  • de omgevingstemperatuur en vochtigheid.
Onderstaande tabel geeft de typische druk- en buigsterkte van 25 kg MasterFlow 928 bij 20°C, gemengd met 4 liter water (vloeibaar) en 4,6 liter (zeer vloeibaar).
 
Verpakking : 25 kg
Watertoevoeging

: 4 liter water per zak van 25 kg, geeft ongeveer 12,85 liter vloeibare
  gietspecie; gemend met 4,6 liter water geeft ongeveer 13,50 liter

  gietspecie.

Mechanische eigenschappen

Tijd in dagen

Druksterkte

vloeibaar *

in N/mm2

Druksterkte

zeer vloeibaar **

in N/mm2

 

Buigsterkte

in N/mm²

  1 40 28 5,5
  3 50 35 6,0
  7 58 45 8,0
28 72 60 9,5 


Druk- en buigsterkte getest volgens ASTM C-348 en C-349 op prisma's (4 x 4 x 16 cm).
* Vloei: 480 - 610 mm in de vloeigoot.
** 20 - 30 seconden vloei (Corps of Engineers Flow Cone Method CRD-C 611).
Gemiddelde luchtinhoud: 4,2 %.


Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group