Absorptie eigenschappen

Schijnbaar gewogen geluidsverzwakkingsindex R’w volgens EN ISO 717/1 : 17 dB
Gewogen akoestische absorptiecoëfficiënt: αw volgens EN ISO 11654 : 0,50
 Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group