Zakelijke Gedragscode 

Als onderdeel van CRH houden alle bedrijven zich strikt aan de CRH Gedragscodes. CRH heeft duidelijke richtlijnen ingesteld met gedragsregels en ethische regels voor de mensen die ons vertegenwoordigen in de uitoefening van hun dagelijkse taken.
 
De CRH bedrijfscultuur is, ondanks onze wereldwijde aanwezigheid,Download here gebaseerd op de overtuiging dat lokaal management, met accurate kennis van hun eigen markt en cultuur, alle belanghebbenden het best ten dienst kan zijn. Deze vrijheid om te besturen en besluiten te nemen, vereist dat men zich inzet om zowel het belang van het lokale bedrijf, als het belang van de hele CRH Groep te dienen. Deze bedrijfsfilosofie vereist echter dat alle werknemers dienen te werken op het hoogste niveau van openheid, eerlijkheid, integriteit en verantwoordelijk gedrag.

 

De zakelijk gedragscode moet worden gezien in het licht dat CRH, terwijl het streeft naar financiële topprestaties en groei, gelooft dat dit alleen kan worden bereikt op de excellente manier waarop wij zaken doen en door vast te houden aan de hoogste normen van zakelijke en sociale verantwoordelijkheid.
 

 


 

CRH Gedragscode Ethisch InkopenDownload here

CRH plaatst bedrijfsethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) centraal in alle zakelijke interacties, met inbegrip van die van onze leveranciers, in de overtuiging dat zij een belangrijk aandeel hebben in het succes van ons bedrijf.

Wij verwachten van onze leveranciers, zowel directe als indirecte, dat zij onze nimmer verslappende aandacht voor ethisch zaken doen, delen en dat ze voldoen aan onze normen met betrekking tot mensenrechten, gezondheid, veiligheid en milieu beheer.


Download hier de pdf van de Gedragscode Ethisch Inkopen


 

 Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group