10-06-2014: PLAKA adviseert

Roestvaststaal in contact met verzinkt staal

Wanneer we over corrosie spreken, moeten we een onderscheid maken tussen atmosferische corrosie en galvanische corrosie. Atmosferische corrosie is een gevolg van chemische stoffen die zich in de lucht of in een vloeistof bevinden. Galvanische corrosie is een gevolg van het contact tussen twee metalen met een verschillend potentiaalverschil.  
         

Vaak wordt de vraag gesteld of een combinatie RVS met verzinkt staal kan en niet zal leiden tot een optreden van galvanische (versnelde) corrosie. Het antwoord op deze vraag is genuanceerd en hangt af van een aantal factoren, die hieronder kort besproken worden.

 

Galvanische corrosie treedt op als er drie zaken aanwezig zijn:
  1. Metalen met een verschillende corrosie potentiaal.
  2. Een elektrisch geleidende verbinding tussen de twee metalen.
  3. Een vochtige elektrische geleider die beide metalen verbindt.
Het minder edele materiaal (verzinkt staal) zal onderhevig zijn aan galvanische corrosie. Deze corrosie kan niet optreden als één van de hierboven opgesomde zaken niet aanwezig is en wordt geïllustreerd in volgend schema:
 

         

Een aantal factoren zullen bepalend zijn of en hoe snel er corrosie optreedt:
Soort elektrolyt: zuiver water, regenwater, zeewater.
Bevochtigingstijd: permanent nat of niet.
Omgeving: binnen - buiten; industrieel, landelijk of stadsmilieu.
Ontwerpdetails: adequate beluchting, voorkomen van spleten, drainage van regenwater.
Verhouding van de oppervlaktes van de anode en kathode

(in dit geval verzinkt staal en RVS staal).
 

 
De invloed van deze factoren worden duidelijk in de hiernaast staande figuren.
         
Als praktijkvoorbeeld nemen we natuursteenankers STONEFIX die op een verzinkte draagstructuur bevestigd worden. Om het risico van galvanische corrosie te beperken, kunnen volgende preventieve acties genomen worden:
Het STONEFIX anker in contact met de natuursteen is steeds in RVS. De verzinkte draagstructuur dient een grote oppervlakte te hebben.
 
 
Het contact tussen beide materialen wordt ofwel vermeden door het verzinkte element te schilderen, of door het contact te minimaliseren d.m.v. kunststofringen in polyamide.

Een theoretische uitleg en meer gedetailleerde beschrijving kunt U vinden op de website van Euro Inox, in hun brochure “Roestvaststaal in contact met andere materialen”.
Alle figuren en sommige tekstgedeeltes zijn afkomstig uit deze brochure.

Dit artikel geeft een algemene uitleg; het blijft de verantwoordelijkheid van de ontwerper zelf, om te beslissen of RVS staal kan gecombineerd worden met verzinkt staal.
         
         
 Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group