Blog Plaka Nederland

Voorkomen van hinderlijke galm in het klaslokaal

 

Voorkomen van hinderlijke galm in het klaslokaal

   
Marcel Daas - Onderwerp: Akoestiek  

Marcel Daas adviseur Plaka Nederland

   Marcel Daas

   Projectmanager akoestiek

   Marcel is gespecialiseerd in

   ruimteakoestiek. U kunt

   rekenen op zijn deskundige

   advies, begeleiding,

   persoonlijke benadering en

   praktijkgerichte oplossingen.

   E : m.daas@plakagroup.nl
   T : 06 10 20 55 99

   
40 jaar ervaring in akoestiek voor basisscholen  
     

In de praktijk blijkt dat veel scholen kampen met een slechte akoestiek. Een slechte akoestiek staat hoog op de klachtenlijst van leerlingen en docenten; bij 1 op de 5 scholen ervaren de leerlingen geluidshinder vanuit aangrenzende ruimten en veel nagalm in de ruimte zelf. Dat blijkt uit de Gezonde Scholen-studie van het Centrum voor Gezonde Scholen. Het verbeteren van de spraakverstaanbaarheid en het terugdringen van achtergrondlawaai vormen grote uitdagingen.

 

 

 

   

Optimale omgevingskenmerken

   

Meer en meer is men bewust van de invloed die de omgeving heeft op zowel leerkrachten als leerlingen. Er wordt daarom steeds meer aandacht besteed aan het creëren van een schoolgebouw met optimale omgevingskenmerken. Geluid is één van die kenmerken dat een positieve bijdrage kan leveren aan het welzijn, welbehagen en de gezondheid van de gebruikers van schoolgebouwen.

   
     

Aangenaam akoestische klimaat creëren

   
Concentratiestoornissen, vermoeidheid, hoofdpijn stress en stemproblemen zijn veelvoorkomende klachten van leerkrachten en leerlingen. Voor een groot deel is de oorzaak te vinden in een slechte geluidbeheersing in de lokalen. De veelal harde materialen die worden toegepast voor wanden, vloeren en plafonds veroorzaken een hoge geluidsreflectie, waardoor een zeer hinderlijke nagalm ontstaat. Het is dan noodzakelijk om akoestische materialen in de ruimte aan te brengen.
Door het toepassen van geluidsabsorberende materialen wordt de nagalmtijd in een ruimte teruggebracht en kan een aangenaam akoestisch klimaat worden gecreëerd.
   
     

Programma van Eisen – Frisse Scholen

   

Frisse scholen 2015 - programma van eisenVanuit allerlei instanties wordt veel aandacht besteed aan het fenomeen gezonde, frisse en/of duurzame scholen. Zo is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een ‘Programma van

Eisen – Frisse Scholen’ opgesteld.
 

Het Programma van Eisen – Frisse Scholen dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw‐ en verbouw van scholen (schoolbesturen en gemeenten) bij het realiseren van Frisse Scholen. In het Programma van Eisen – Frisse Scholen zijn eisen geformuleerd op drie ambitieniveaus, voor de thema’s energie, lucht, temperatuur, licht en geluid.
Voor wat betreft de ruimteakoestiek in een ingericht klaslokaal wordt in het Programma van Eisen Frisse Scholen een nagalmtijd van 0,8 sec. gekenmerkt als klasse C – voldoende, een nagalmtijd van 0,6 sec. als klasse B – goed en 0,4 sec. als klasse A uitmuntend.

   
     

Ervaring en expertise

   
Inmiddels hebben wij 40 jaar ervaring opgebouwd op het gebied van akoestiek en gebruiken wij onze ervaring en expertise om te adviseren bij de meest optimale oplossing voor een correcte geluidbeheersing. In 1972 is deze kleuterklas voorzien van geluidsabsorberende Pyramide platen aan het plafond, waardoor de nagalmtijd in de ruimte tot een aangenaam niveau is teruggebracht.    
     
Akoestiek in scholen sinds 1972    
     

Tegenwoordig zijn de oplossingen natuurlijk volledig van deze tijd en in vele stoffen, kleuren, vormen en materialen leverbaar, zodat ze in elk interieur kunnen worden geïntegreerd. Functionele, esthetische en creatieve oplossingen waarmee rust wordt gecreëerd.

 

   
Akoestiek verbetering op bassisscholen Een fijnere school met de juiste akoestiek    
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     
     Contact

PLAKA NEDERLAND
Postbus 81
2700 AB Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@plakagroup.nl
Meld U aan

Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group